Ceny miejsc postojowych i pomieszczeń gospodarczych

Pomieszczenie gospodarcze

ETAP G: 1.500 zł/m2
ETAP F: 1.750 zł/m2

Miejce postojowe w hali 24.000 zł/szt

Zewnętrzne miejsce postojowe 8.000 zł/szt

*  Podane ceny obejmują grunt, udział w nieruchomości wspólnej oraz infrastrukturę Osiedla i zawierają podatek VAT.
Powyższe ceny obowiązują dla umów zawartych do dnia 31.12.2018 r.

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI:

Etap B i C – Budynek - ul. Mariana Kołodzieja 51, 53, 55, 57
Etap D – Budynki D1 i D2 - ul. Warszawska 98 i 100
Etap E – Budynki E1, E2 i E3 – ul. Mariana Kołodzieja 45, 47 i 49
Etap G – Budynki G3 i G4 – ul. Mariana Kołodzieja 52 i 54
Etap F – Budynki F1, F2 i F3 - ul. Mariana Kołodzieja 46, 48, 50

  • I rata - 5% wartości umowy, płatna w terminie 7 dni od podpisania umowy, 
  • II rata - 95% wartości umowy, płatna w ciągu 30 dni od podpisania umowy